۱۰۰۰ بیو اینستاگرام مفهومی،انگیزشی،عاشقانه فارسی و انگلیسی

instagram

بیش از 1000 بیو اینستاگرام مفهومی ، بیو اینستاگرام انگیزشی ، عاشقانه ، دخترانه و پسرانه و …

بیو اینستاگرام

 

# متن کوتاه انگیزشی و بیو اینستاگرام انگیزشی

《دنبال رویای خودت باش》 《Follow your dream 》♡
آرزو نکن! واسش تلاش کن! ‌???’? ???? ??? ??.

???? ??? ??✨

•دنبال یه دلیل برای پرواز بگرد حتی وقتی هزار تا دلیل برای سقوط داری?? •Look for a reason to fly, even when you have a thousand reasons to crash♡
به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌?? Don’t let your past the power to define your future.
آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند. Stay calm, Be strong. Never let anyone destroy you.
روز های خوب به سمت تو نمیان

تو باید به سمتشون بری ?‍♂?

Güzel Günler Sana Gelmez Sen Onlara Yürüyeceksin…
امروز مال توئه.

قشنگش کن، دقیقا عین خودت ?

Today is yours.

Make it beautiful, just like you.

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:????⭒
من خودم رو باور دارم ?? Je crois en moi ?
با موفقیت بُکُشِشون

و با یه لَبخند دفنشون کُن ??

ᴋɪʟʟ  ᴛʜᴇᴍ  ᴡɪᴛʜ  sᴜᴄᴄᴇss

ᴀɴᴅ  ʙᴜʀʏ  ᴛʜᴇᴍ  ᴡɪᴛʜ  ᴀ  sᴍɪʟᴇ …

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ

‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍?? . . .

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! ??
برای خودت بجنگ.

کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

Fight for yourself.

No-one else will do it for you .

ڪیفیت افڪارت، ڪیفیت زندگیتو رقم میزنه.
خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند??✨
برام مهم نیست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌? I don’t care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules.
‍سختھ ولے آخرش‌ قشنگع:)
یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده ??
سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!? ???’? ????,

‌‌ʟɪғᴇ ɢᴏᴇs ᴏɴ ғᴀsᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:

به بهترین جاها میرسونمت :)??›

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین

گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده

رومیسازَن!•??• ❳

هیچ موقع شکست نمیخورم،

یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️?

Hiç bir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim
هیچوقت بیخیال چیزی ک واقعا میخوای نشو

صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره..

╮•?•╭هر پایانی، سرآغازیست نو!╮•☁️•╭
هرگز از چیزیکه واقعا میخواى دست نکش. صبر کردن سخته، اما حسرت خوردن خیلى سخت تره .?♥️ Never give up on something you really want. it’s difficult to wait but it”s more difficult to regret .
خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،

نبند کتابو!

میتونی از من تقلید کنی..!

ولی نمیتونی من باشی???•.•

??? ??? ??????? ??…!

??? ??? ???’? ?? ??(:???.

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست

«یه عده میشن فرد زندگیت»

«یه عده هم درس زندگیت» ?

BTS (방탄소년단) ‘Butter’ MV

01:43 ━━━━●───── 03:50

⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

ılıılıılıılıılıılı

ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

عـاشــ♡ق بـهـتـرین هــا نــباش! بـهـتـریـن بـاش تـا بـهـتـریـن هــا عــاشــ♡ق تــو بــاشــند♥

 

بیو و متن کوتاه اینستاگرام شاخ

 

# متن کوتاه شاخ و بیو اینستاگرام شاخ و فاز سنگین

?⃟?••I

من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.

?ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

 

***

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! ??
قشنگی آدما تو

دلشونه نه صورتشون…

‌ ≛ ما با کسی بازی نکردیم ‌ولی سوت پایان خیلیا رو زدیم(:?? ‌
تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون???
?(اینقدر ب من فکر نکن تو

حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی ??
م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ :) ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ :)
☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را

مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده
ببین من بدترین آدم روی زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطی داشته باشه!
جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ ?
« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »
+ چقدر دوستش داری ؟

_ اندازه صد گرم کوکائین

+کمه :/

_ حکمش اعدامه :)

مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨
ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…!
می‌گَن حس قشنگیه •?•

بفهمی یِه آدَم #خودخواه •✨•

تورو اَز خودِشم #بیشتر می‌خواد:))

قشنگیِ بعضیا

با باز کردن دهنشون به پایان میرسه :)

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!
نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را ??
بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید :) ♡__

به بعضیا اونقد بها میدی ک

ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-\

میتونی از من تقلید کنی..!

ولی نمیتونی من باشی???•.•

| بلدم تکیه کنم باز به دیوار خودم! :) |
بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا?✌
– بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳
ناراحت بشم ناراحت میکنم?(:
هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.

یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋??

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))
‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍??
هِع

زِندِگی میچَرخِ ?…مِثلِ یِ تاس?

اِمروز حُکم میکُنی♦️…فَردا اِلتِماس?

فِکر نَکُن مُنحَصِر بِ فَردی ،نَع عَزیزَم شُما اَلَکی مُتَصِل بِ بَرقی!♥
تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی??
من خودم رو باور دارم
-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ…!
‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:

به بهترین جاها میرسونمت :)??›‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!??
‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
ما ‏حواسمون به دشمنامون بود ولی هر چی خوردیم از خودی بود :)
دُنیا نیارزد..

به رنجِ پلک هایَت?✌

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
پُر غم و معضلیم ولی جهنمو دور زدیم…???
ما زِ تنہا ییہ خد جام ب بالا بُردیم…!

نیست ما را حَوسـہ #عِشقومحبت زِ کسے???‍♀

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .

:) I’m 99% angel but ohhh h that 1%

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

 

بیو اینستاگرام عاشقانه

 

# متن کوتاه عاشقانه و بیو اینستاگرام عاشقانه مخصوص زوج و عشقا

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم?❤?
༺ بـہونـه ????? ༅ ڪشیدنم ???? ꥟ ༻
تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •

دوست‌داشتنِ • تُــــــو •???

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)?
زنــدِگـی زیبـاسـٺ

یَعنــی

دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ

تـــــ❤ــــو

تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر
پایـبندَم‌ تا

“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

زیباترین نعمت الهے تویے دلبر???❤️?
دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه

حالا اِسم نمیبرَم ولی

مثلا همین خودِ تـــو..?!

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم

⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡

جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞???‍?✨

‌ ? ???? ??? ♥️

ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

و گویی برای خاطرات،

قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜

فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

خوشبختی اینه که همه چیزت

پیشِ یه نفر باشه

آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت…..

اولا دوست دارم

دوما هراتفاقی بینمون افتاد

اولا رو از یاد نبر. ♡

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری

فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

بعضی تجربه ها قشنگن،

مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️?

بی همگان به سر شود..

بی توءِ خر نمیشود.!(:??

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ

دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾??

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم

تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

لا حول و لا قوه الّا چشمانش•♥️?•
آخ کِه نمیـ ـدانی …

تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی

تـ♡ـو!?♾?

“قَلبــــــم” از دیدنِ

روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ??♥️

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم]

تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌????

تموم قشنگیاے جهان

جلو خنده هات ڪم میارن??

ٰدِلبـــــرجان…!♡

تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی

زیادباشی

دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨?⠀

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ

▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی?

خوشبختی اینه که همه چیزت

پیشِ یه نفر باشه

آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت…..

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش

‌‌ قلب من آفریده دلبر ?? 〙

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.?
•• تو دلیلِ زنده بودَنمی••
حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ

فردایِ مــن•?

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡♥️
وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم

ناگهان تو تنها قرار زندگی من شدی ☺❤?

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت??
تو در ضمیر منی

چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶?✶┄┅┄ ┅

 

بیو اینستاگرام دخترانه

 

# متن کوتاه دخترانه و بیو اینستاگرام دخترانه

?⃟?••I

من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.

?ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

*معلم گفت: «ر»??*

*گفتم:«رفیق»❤️❤️*

*گفت:«ب»??*

*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*

*گفت:«پ»??*

*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*

۶گفت:«ج»??*

*خواستم بگم:?جداازرفیق??*

باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»?*

*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»??❤️*

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم?❤?
م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .
بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡

#تمامِ_من

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
بزرگ شد اون دختری که با عکسش تو ایینه صحبت میکرد:)
نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!

دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن???‍♀
~[“گاهی مجبورم بُغضمو

با قهقهه های بلند خفع کنم،،

تا نگن دیدین شکست!”]

من کم کم فهمیدم دختر خوبی نیستم پ ترجیح دادم بد باشم تا خوب??
دخترا واسه کسی که عاشقشن مادری میکنن

نگید غر نزن،دلشون میشکنه…

زن اگر ضعیف‌بود مرد نمےزائیـد :)
“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست

برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک

زندگیِ‌ زیبــــــــــاست ?

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)??
رفیق!

خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت

تمام(^_^)/~~

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده :)
⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:????⭒
[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ]
دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…

دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…

دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..

دختر ها خوب میدانند

“قبل از تاریکی هوا برگرد”

نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام?‍??
من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی ??
من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی
? مهم نیست واس کسی خاص باشی دختر بودن خوش نهایت خاص بودنه ?
مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨
مواظب رفتارهاتون باشید !

قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه ?

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟?✨?
پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!
دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند

حتی به عروسک هایشان …

دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ،

هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،

عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)

• از کتاب مکالمه غیر حضوری

میخواستم داد بزنم بس است

+گفتن هیس تو دختری

هر انسان یک کتاب است در انتظار خواننده اش …??
فرشته ها همیشه وجود دارن ولی چون بال ندارن بهشون میگن دختر?‍♀️?‍♀️?‍♀️
همه کسانی که من رو زمین میزنن، انگیزه من برای بهتر شدن هستند.

“سلنا گومز”

‌یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه . . . :)
زندگی اینقدر ارزش قم خوردن، نداره پس دوباره شروع کن✳️
دختر خاصه _چون خدا خواسته?❤?
✯دختر بودن خودش نهایت خاص بودنه✯

 

بیو اینستاگرام پسرانه

 

# ناب ترین متن کوتاه پسرانه و بیو اینستاگرام پسرانه

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…
رفاقت ما مث پیازه? لایه هاش به هم چسبیده? هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد?
خدایا من خیلی حسودم :

توی چشم بقیه اون رو مثل قورباغه نشون بده …

به قول تتلو:من از همجنسم چاقو خوردم؛تو حتی به دوتا چشمات هم اعتماد نکن??
به خودم قول دادم، به جایی برسم✍️

 

که دوشمنام برام دست بزنن?

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور???رفــ♡ــق
قلـــــ♥ــــــــبِ من جایگاهِ رفیقی است که شقـــــــــــــــایق ها حســـرتِ آن را می خورند . . . !
شما هم وقتی معلمتون وییس میفرسته گوش میکنید ببینید صدای چی از خونشون میاد??
?? +نخوردیم نون و گندم?? -ولی زیاد زدیم مخ مردم??
به نام خدایی که پسر ها رو آفرید ?????
سَرتو بالا نِگه دار

روزِت داره میآد! ?

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ

خِیلے حَـرڣ داشتــ

وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ

هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

***

ما خانه به دوشیم غم سیلاب نداریم/ ما جز پسر فاطمه ارباب نداریم

اولویٺ اول : غرور!

اولویٺ دوم : تا ابد اولویٺ اوݪ ??

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده
داداش رسم لاتی??به چاقو زدنو عرق خوردن نیست ??رسم لاتی بودن تو سه چیزه غیرت،ادب،معرفت،
تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری
خوابالو بودن قسمتی از شخصیت منه :( ? #???
پاش بیفته گردن, چیه کمر هر چی پسره میشکونم دختر ک باشیو رو رفیقت غیرت داشته باشی⁦(๑♡⌓♡๑)⁩
زِندِگی ما پِسَرا دو راهیِه یا عِشق یا رَفیق
وقتی جنس مخالف میبینی بامزه نشو لعنتی !
جیرجیرک ک دحد صدای طوطی بجع خشگلم حم کند ادعای لوطی
غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه
پسرا وقتی خستن قیافشون خیلی جذاب میشه … !! صداشونو که دیگه نگم .. ?
من همانم که اگر دوست مرا یاد کند، به صفای قدمش دیده ای خود فرش کنم.

 

بیو اینستاگرام انگلیسی

 

#بیو اینستاگرام انگلیسی | انگلیسی خارجی english englisi اینگیلیسی اینگلیسی لاتین
فارسی انگلیسی
در انتظار ارامش . .♡ ?⃟?••waιтιng ғor peace
هیچوقت ، هیچ‌چیز ، از هیچکس ، بعید نیست ! Nᴇᴠᴇʀ﹐ɴᴏᴛʜɪɴɢ،  ғʀᴏᴍ ɴᴏ ᴏɴᴇ﹐ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ !
خیلی رویا به خودم بدهکارم!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ⁱ ᴏʷᵉ ᵃ ʟᵒᵗ ᴏᶠ ᴅʳᵉᵃᵐ ᴛᵒ ᴍᵃʸˢᵉˡᶠ
⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ⠀?⃤••? ? ? ⠀⠀ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ ⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs , ɴᴏᴛ ᴛʜᴇɪʀ ғᴀᴄᴇs
هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت ‌ ? ???? ??? ♥️

ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت?✋?? ?????????? ???????? ?? ???? ?? ???? ???????, ??? ?? ???? ?? ??? ???????!:)
هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه Never be the same to people, who aren’t the same to you anymore .
هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!? ??? ???? ? ????

ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴄᴀʟᴍ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگه باخودت دوست شی هیچوقت‌تنها‌نمیمونی! ‌‌ ℑ? ??? ?? ? ?????? ?? ??????

ʏᴏᴜ’ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » ○━─ ᴱᵞᴱˢ ᵀᴱᴸᴸ ᵀᴿᵁᵀᴴ ─⇆
ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…! ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!
هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . ! ???????? ?? ???????? ?? ????? ??? ?????????
« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » ○━─ You can break me, but you will never destroy me ──⇆
« گناه من خوبیام بود » ○━─My sin was only good ──⇆
‌ناراحت بشم ناراحت میکنم?(: ?⃟○━ ⌞ ?? ?’? ?????, ?’?? ????? ????⌝ ━─⇆
‌?.فقط‌به‌جمله‌” اعتماد نکن “‌اعتماد‌کن.? ⱼᵤₛₜ ₜᵣᵤₛₜ ᵢₙ ” ???’? ????? ” ₛₑₙₜₑₙcₑ
همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه always smile laughter embarrasses your enemies
‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ ???? ? ???? ?? ???? ????? ????…!
《دنبال رویای خودت باش》 《Follow your dream 》♡
« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » ?⃤••??? ????? ?? ?????⠀

⠀⠀⠀  ᴀɴᴅ ɪᴛ’s ᴘᴇᴏᴘʟᴇ , ᴅɪʀᴛɪᴇʀ..!⠀

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! ?✌?? Life is too short to be sad and depressed, lets be happy and enjoy it!
‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… ?⃟?••ᴅᴏɴ’ᴛ ᴡᴏʀʀʏ ɢᴏᴅ ɪs ᴀʟᴡᴀʏs ᴡɪᴛʜ ʏᴏu..
یک روحِ خوشحال

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه..!

‌‌‌☔️‌‌⃤••? ????? ????

ɪs ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ sʜɪᴇʟᴅ ғᴏʀ ᴀ

ᴄʀᴜᴇʟ ᴡᴏʀʟᴅ..!

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼ ???? ?????? ??? ?????? ???? ??? ???? ????!
« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » ○━─ Is it all that I like to be like this ? ──⇆
‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … I do have a collection of those who promised to be there to the very end…
تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

??? ??? ??? ? ???? ?? ?? ?????

❤??? ??? ??? ?? ??. ?A

من اگه کسیو حذف کردم،

دوباره تکرارش نمیکنم..!

╭─━─━─≪?≫─━─━─╮

?? ? ?????? ???????

ɪ ᴡᴏɴ’ᴛ ʀᴇᴘᴇᴀᴛ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ

بلاک کردن کار آدمای ضعیفه

تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

Blocking is for the weak you’re gonna see me enjoying my life.
آرزو نکن! واسش تلاش کن! ‌???’? ???? ??? ??.

???? ??? ??✨

تنهـا ولی خود ساختــه..! ───• · · · ⌞?⌝ · · · •───

ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ

امروز مال توئه.

قشنگش کن، دقیقا عین خودت ?

Today is yours.

Make it beautiful, just like you.

” به انسان ها عادت نکنید “ ●━━─ᴰᴼᴺ’ᵀ ᴳᴱᵀ ᵁˢᴱᴰ ᵀᴼ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ ──⇆
« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » ○━─A friend was a friend when he did not have a friend──⇆
I don’t care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules. I don’t care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules.
بعضی سکوتا نیاز دارن که ترجمه بشن . Some silence should be translated .
‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی ➖⃟♥️•• ᎩᎧᏬ ᏗᏒᏋ ᎷᎩ ᏕᏖᏒᎧᏁᎶᏋᏕᏖ ᎮᎧᎥᏁ

 

منبع: https://taw-bio.ir/

4.5/5 - (2 امتیاز)

بیشتر بخوانید:   جذب فالوور رایگان اینستاگرام فقط با این چند ترفند ساده
خب تا اینجا که اومدی اگر فالوور، لایک و ویو اینستاگرام نیاز داری از طریق فرم زیر میتونی خریداری کنی!

نویسنده

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

⭐️ توجه: این سایت با قیمت 8 میلیون تومان به فروش می رسد! ( رتبه و بازدید عالی با قدمت 4 سال)09148386288
+ +